אודות

האדם אינו אלה תבנית ארץ מולדתו

וגינתו הינה תבניתו שלו. משפט זה על משקל דברי המשורר מצוי בבסיס תפיסתי בעבודת תכנון ועיצוב הגינה.
לכל אדם או משפחה קיימת מן הסתם אותה גינה המתאימה להם ותפורה לצרכיהם. אני כמתכנן ומעצב רואה את עיקר עבודתי כצורך לחבר ולקשר אותכם לגינה זו.